Tinktur (heraldik)

Lista över heraldikens vanliga tinkturer samt de skrafferingar som brukar användas för att representera dem i svartvita framställningar.

Tinktur är beteckningen på de färger och mönster som fälten och bilderna i ett heraldiskt vapen avbildas i. Tinkturerna delas bland annat in i färger (vanligen svart, blått, rött, mer sällan även grönt och purpur) och metaller (guld och silver).

Vapnets tinkturer framgår av blasoneringen. I blasoneringen fastställs inte tinkturernas nyanser, det är den enskilde konstnären som bestämmer vilka nyanser som ska användas. Tumregeln är att tinkturerna ska framstå så tydligt som möjligt med hänsyn till material och sammanhang. I Sverige har statsheraldikern tagit fram färgkoder för de offentliga vapnen för att användas på vägskyltar och liknande sammanhang.[1]

Olika ljusstyrka i färgen används ibland för att antyda volymen hos en allmän bild eller för att framställa så kallad damaskering. När heraldiska vapen avbildas i svartvitt används ofta skraffering, ett standardiserat linjemönster, för att beteckna tinkturerna.[2]

Andra Språk