Textreklam

Textreklam är en till synes redaktionell text där det finns bakomliggande kommersiella intressen hos textens skapare eller beställare. Det är inte alltid tydligt för läsaren att texten är reklam.[1]

På senare tid har textreklam även kommit att kallas uppdragspublicistik, content, content marketing, advertorial (bildat som teleskopord av advertisment (annons) och editorial (redaktionell text), branded content, native advertising[2], journalistisk reklam[3] sponsrade artiklar och sponsrade texter.[4].

Textreklam är föremål för en ständig diskussion inom berörda branscher och har varit så sedan reklam och journalistik började få utrymme under ett och samma tak.

Andra Språk