Taiwans politiska status

Karta över Taiwansundet

Taiwans politiska status är kontroversiell. Frågan handlar om huruvida Republiken Kina (vanligen känd som Taiwan) på ön Taiwan ska fortsätta att utgöra Republiken Kina, inlemmas i Folkrepubliken Kina eller bli den självständiga staten Republiken Taiwan. En temporär tvistefråga är också synen på förhållandet mellan Republiken och Folkrepubliken under förhandlingarna. Man vill från Taiwans sida se på dessa som "mellanstatliga relationer", ett ordval som retar ledarna i Peking då de inte erkänner Taiwan som en egen stat. I idrottssammanhang som olympiska spelen och världsmästerskapet i fotboll för herrar tävlar Taiwan under namnet Kinesiska Taipei.