Store norske leksikon

Store norske leksikon
The complete last edition of Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon.JPG
Den sista kompletta bokutgåvan av SNL färdigställdes 2007.
Information
Land Norge  Norge
Språk Norska
Genre Fakta
Förlag Kunnskapsforlaget ( Aschehoug och Gyldendal), sedan 2010 fristående
Utgiven 1978-2007 (bok), 2000- (Internet)
Typ Uppslagsverk

Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, ofta bara Store norske leksikon, SNL, är det största moderna, allmänna norskspråkiga ( bokmål) uppslagsverket i pappersform. Det skapades 1978 och kom fram till 2007 ut i fyra utgåvor, den sista med ungefär 150 000 artiklar.

Den första Internetutgåvan (som 2013 innehöll 170 000 artiklar) kom 2000. Sedan 2009 publiceras SNL som ett fritt tillgängligt Internetlexikon, och innehållet är till stora delar användargenererat material godkänt av ämnesexperter knutna till projektet. Från 2010 drivs SNL som en egen, ideell verksamhet.

Bokutgåvor

Produktionen av SNL påbörjades 1978. Utgivare var Kunnskapsforlaget, en sammanslagning av förlagen Aschehougs och Gyldendals respektive lexikonverksamheter som började sin verksamhet 1975. Store norske leksikon definierades av utgivarna som en norsk "nationalencyklopedi", motsvarande den svenska Nationalencyklopedin. [1]

Nedgången i den kommersiella lexikonbranschen under 1990-talet drabbade Kunnskapsforlaget svår, och det var länge osäkert om man skulle kunna klara av att ge ut en fjärde pappersutgåva av verket. [2] Efter att stiftelsen Fritt Ord 2002 beviljat tio miljoner i stöd [3] kunde man dock sätta igång produktionen.

Den fjärde utgåvan av SNL, utgiven från januari 2005 till april 2007, består av 16 band på totalt 12 000 sidor med cirka 150 000 artiklar, 2 000 tabeller, 800 kartor och 15 000 illustrationer. Förlaget uppgav i februari 2006 att man sålt 7 500 kompletta utgåvor av den fjärde upplagan, och fram till sommaren 2008 rapporterades total försäljning till drygt 10 000 utgåvor. Det ska jämföras med den första upplagan, som åren 1978–1987 såldes i 120 000 kompletta set. [4] Totalt har utgivaren Kunnskapsforlaget nämnt försäljningssiffran 270 000 uppsättningar för alla fyra upplagorna. [1]