Spanien och eurosamarbetet

Spanska
euromynt
OmrådeSpanien
Typ av valutaavtalMedlem i EMU
Infördes den1 januari 1999
Nationell valutaSpansk peseta
Centralkurs166,3860
Antal serierEn

Spanien har euron som valuta sedan den 1 januari 1999. Euron är Europeiska unionens officiella valuta, som används i många av Europeiska unionens medlemsstater och ett antal andra stater utanför unionen. De länder som använder euron kallas gemensamt för euroområdet. De lägre valörerna av euron utgörs av mynt, medan de högre valörerna utgörs av sedlar. Euromynten har en gemensam europeisk sida som visar värdet på myntet och en nationell sida som visar en symbol vald av den medlemsstat där myntet präglades. Varje medlemsstat har således en eller flera symboler som är unika för just det landet.

För bilder av den gemensamma sidan och en detaljerad beskrivning av mynten, se artikeln om euromynt.

De spanska euromynten präglas av tre olika designer. De lägsta valörerna, 1-, 2- och 5-centmynten, är designade av Garcilaso Rollán och präglas av en bild på byggnaden i Santiago de Compostela. 10-, 20- och 50-centmynten är designade av Begoña Castellanos och präglas av en bild på Miguel de Cervantes medan de högsta valörerna, 1- och 2-euromynten, är designade av Luis José Diaz och präglas av ett porträtt av kung Juan Carlos av Spanien. Samtliga spanska euromynt präglas dessutom av EU:s tolv stjärnor samt det årtal då varje mynt är präglat.

Spaniens gamla valuta, spansk peseta, kan växlas in hos landets centralbank på obegränsad tid.[1]

Spanien har präglat en serie mynt och fyra versioner av 2-euro jubileumsmynt.

Andra Språk