Somatomediner

Somatomediner A och C är insulinliknande tillväxtfaktorer, numera benämnda IGF-2 respektive IGF-1. De är polypeptider med egenskaper som tillväxtfaktorer och tillverkas i många vävnader som respons på somatotropin (tillväxthormon). Av det IGF-1 som cirkulerar i blodet kommer det mesta från levern. Deras verkan på celler påminner om somatotropinets och de stimulerar syntesen av bland annat kollagen, RNA och DNA.[1]