Social rörlighet

Uppslagsordet ”Klassresa” leder hit. För andra betydelser, se Skolresa.

Social rörlighet avser individers och familjers byten mellan sociala skiktningar i ett samhälle. [1] [2] Under industrialismen menades med social rörlighet ofta byte av samhällsklass och man benämnde det som en klassresa.[3]

Social rörlighet brukar ofta avse rörligheten från uppväxtfamiljens position till den i vuxen ålder. Men även förändring av yrke eller ställning i yrkeslivet kan medföra en förändring av sociala relationer och social status.[4] Social rörlighet kan avse en vertikal rörlighet vilket innebär att en individ byter socialgrupp i ett samhälle och den sociala statusen ändras.[5] Social rörelse kan också ske som en horisontell rörlighet, då yrkesbyte, byte av bostadsort eller partnerbyte kan medföra förändringar av sociala relationer men inte behöver betyda förändring av ens sociala status.[6]

Sociala förflyttningar sker på grund av det dynamiska samspelet mellan produktkrafter och produktionsförhållanden, demografiska förändringar mellan klasserna och sektioner samt omfördelningen av talang och kompetens inom varje generation.källa behövs]

Andra Språk