Söndra och härska

Söndra och härska (latin divide et impera) ) är en politisk grundsats, som innebär att man skall övervinna motståndarna genom att utså split mellan dem och sedan behålla makten. Man bör dela massorna efter skilda intressen för att sedan göra de särskilda parterna undergivna och fogliga. Såvitt man vet, uttalades denna regel först av kung Ludvig XI av Frankrike (diviser pour régner), men dess första upphov har även tillskrivits en mängd andra historiskt ryktbara personer från Filip II av Makedonien till Machiavelli.

Regeln en går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Förhoppningsvis kan därefter dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget.

Historia

Historiskt används termen av antikens romare för att få makt över de folk som de hade betvingat eller ville betvinga. De skiljde mindre stammar från varandra, så att dessa kunde bekämpas en och en i små grupper istället för i en samlad enhet och slöt fördrag med stammarna var för sig för att på så sätt undvika att deras olika intressen sammanföll.

Andra Språk