Robert C. Richardson

Robert Coleman Richardson

Robert Coleman Richardson, född 26 juni 1937 i Washington, D.C., död 19 februari 2013 i Ithaca, New York,[1] var en amerikansk fysiker och mottagare av Nobelpriset i fysik år 1996.

Kungliga Vetenskapsakademins motivering för Nobelpriset var "för upptäckten av suprafluiditet i helium-3".[2]Han delade prissumman med landsmännen Douglas D. Osheroff och David M. Lee.

Han blev doktor i fysik vid Duke University 1966. Lee, Osheroff och Richardson upptäckte i början av 1970-talet, i lågtemperaturlaboratoriet vid Cornell University, att heliumisotopen helium-3 kan fås att bli supraflytande vid en temperatur som endast ligger omkring två tusendelar av en grad över den absoluta nollpunkten. Denna supraflytande kvantvätska skiljer sig starkt från den som redan på 1930-talet upptäcktes och studerades vid ungefär tusen gånger högre temperatur i den normala heliumisotopen helium-4. Den nya formen av helium-3 har mycket speciella egenskaper som inte kan förklaras med enbart klassisk fysik utan kräver kvantfysikaliska förklaringar.

Andra Språk
Bahasa Indonesia: Robert Coleman Richardson
Kreyòl ayisyen: Robert Coleman Richardson