Praetorianprefekt

Romarriket
Roman SPQR banner.svg

En del av Romportalen
Romarrikets statsskick och förvaltning

Historiska perioder
Roms kungatid
753509 f.Kr.

Romerska republiken
50927 f.Kr.
Romerska kejsardömet
27 f.Kr.395 e.Kr.

Västromerska riket
395476

Östromerska riket
3951453

Ordinära magistrater
Konsul (Rom)
Praetor
Prokonsul
Propraetor
Edil
Kvestor
Tribun
Censor
Curator
Extraordinära magistrater
Diktator
Magister Equitum
Ståthållare
triumviri
Decemvir
Ämbeten, titlar och hederstitlar
Kejsare
Legatus
Dux
Officium
Praetorianprefekt
Vicarius
Vigintisexviri
Liktor
Magister militum
Imperator
Princeps senatus
Pontifex maximus
Tetrark
Augustus
Augusta
Africanus
Caesar
Dekurion
Dominus
Domina
Institutioner och juridik
Romerska senaten
Cursus honorum
Romerska folkförsamlingen
Romersk rätt
Romerskt medborgarskap
Imperium
Auktoritet
Kollegialitet


Pretorianprefekten (latin: Praefectus praetorio, pluralis praefecti praetorio) var ursprungligen befälhavaren för den romerska kejsarens livgarde. Titeln kvarstod efter det att Konstantin avskaffade pretoriangardet 314, men senantikens pretorianprefekter (som fortsatte att tillsättas fram till Herakleios regeringstid i början av 600-talet) var höga ämbetsmän i rikets förvaltning.

Pretoriangardet styrdes av en eller två, ibland till och med tre, pretorianprefekter som kejsaren valde ut bland riddarna (equites). Alexander Severus öppnade ämbetet även för senatorer. Samtidigt blev det kutym att riddare som utsågs även fick en plats i senaten. Ända fram till Konstantins tid handplockades pretorianprefekterna bland krigsveteraner, i allmänhet män som gjort en lång karriär i den militära hierarkin. Med tiden tycks ämbetets jurisdiktion ha utökats till att omfatta alla trupper i Italien förutom de soldater (cohortes urbanae) som leddes av stadsprefekten (praetor urbanus).

I egenskap av väpnad styrka i kejsarens omedelbara närhet blev pretoriangardet en maktfaktor att räkna med och deras prefekter tillhörde de mäktigaste männen i det romerska riket. Kejsarna misslyckades ofta att kontrollera pretorianerna som ofta låg bakom statskupper och starkt bidrog till den stundtals snabba rotationen på kejsartronen. På detta sätt bidrog de tidvis till att destabilisera den romerska staten. Med sina reformer omkring 300 kringskar Diocletianus kraftigt pretorianprefekternas inflytande.

Senantikens pretorianprefekter hade administrativa uppgifter och fungerade även som domare. I en förordning 331 fastställde Konstantin att pretorianprefektens dom inte kunde överklagas och en liknande civilrättslig jurisdiktion infördes någon gång före Severus. Under Konstantin förlorade pretorianprefekten helt sin roll som militär ledare, en roll som istället övertogs av magister militum. Juridisk kunskap var därför en viktig kvalifikation för ämbetet som redan under Marcus Aurelius och Commodus, men i ännu högre grad från och med Severus, innehades av de främsta romerska juristerna, som till exempel Papinianus, Ulpianus, Paullus och Johannes Kappadokiern.

Lista över praetoriangardets befälhavare*
2 f.Kr.-312 e.Kr.
PraetorianprefektKejsare
Publius AperAugustus
Quintus Ostorius ScapulaAugustus
Valerius LigurAugustus
Lucius StraboAugustus, Tiberius
Lucius Aelius SeianusTiberius
Quintus Sutorius MacroTiberius, Caligula
M. Arrencinus ClemensCaligula
Rufrius PollioClaudius
Cantonius JustusClaudius
Rufius CrispinusClaudius
Lusius GetaClaudius
Sextus Afranius BurrusClaudius, Nero
Faenius RufusNero
Gaius Ophonius TigellinusNero
Nymphidius SabinusNero
Cornelius LacoGalba
Plotius FirmusOtho
Licinius ProculusOtho
Publius SabinusVitellius
Junius PriscusVitellius
Tiberius Julius AlexanderVespasianus
Arrius VarusVespasianus
Arrecinus ClemensVespasianus
Titus Flavius VespasianusVespasianus
Cornelius FuscusDomitianus
Casperius AelianusDomitianus
NorbanusDomitianus
Petronius SecundusDomitianus
Casperius AelianusNerva
SuburanusTrajanus
Claudius LivianusTrajanus
S. Sulpicius SimilisTrajanus
C. Septicius ClarusHadrianus
Marcius TurboHadrianus
Gaius MaximusHadrianus, Antoninus Pius
Tattius MaximusAntoninus Pius
Fabius CorneliusAntoninus Pius
Furius VictorinusAntoninus Pius, Marcus Aurelius
Macrinus VindexMarcus Aurelius
Bassaeus RufusMarcus Aurelius
Tarutenius PaternusMarcus Aurelius, Commodus
Tigidius PerennisCommodus
CleanderCommodus
Lucius JulianusCommodus
Aemilius LaetusCommodus, Pertinax, Didius Julianus
Flavius GenialisDidius Julianus
Tullius CrispinusDidius Julianus
Veterius MacrinusSeptimius Severus
G. Fulvius PlautianusSeptimius Severus
PapinianSeptimius Severus, Caracalla
Marcus Opellius MacrinusCaracalla
Ulpius JulianusMacrinus
Julianus NestorMacrinus
Valerius Comazon EutychchianusHeliogabalus
AntiochianusHeliogabalus
UlpianAlexander Severus
Iulius PaulusAlexander Severus
P. Aelius VitalianusMaximinus Thrax
Filip ArabenGordianus III
Gaius Julius PriscusFilip Araben
Aurelius HeraclianusGallienus
FlorianusTacitus
CarusProbus
AperCarus, Carinus, Numerianus
AristobulusNumerianus, Diocletianus
Afranius HannibalianusDiocletianus
Constantius ChlorusDiocletianus
AsclepiodotusDiocletianus
Rufius VolusianusMaxentius
Publius Cornelius AnullinusMaxentius
* Listan omfattar endast befälhavare som är kända vid namn.
Andra Språk