Prästkrage (plagg)

Nutida dansk präst i pipkrage av den typ som bars i Sverige under tidigt 1600-tal.

Prästkragen är en krage som bärs av biskopar, präster och diakoner som del av sin kyrkliga ämbetsdräkt.

Från 1500-talets slut till mitten av 1600-talet bar präster ofta pipkrage. Det är den som gett namn åt blomman prästkrage. När pipkragen slutade att användas i andra sammanhang, forlevde den i Danmark-Norge som en del av den prästerliga ämbetsdräkten. I Norge avskaffades den 1980,[1] men i Danmark används den fortfarande. I Sverige ersattes den av en krage med nedvikta snibbar, den så kallade elvan, som fortfarande bärs till prästrocken.[2]

Under 1900-talet blev det vanligt att istället för prästrock bära en särskild prästskjorta med krage av olika modeller: en helvit krage som kallas rundkrage, en helvit krage med en lägre svart ståkrage som kallas tonsurkrage, och en krage instucken i skjortan så att bara en rektangel är synlig som kallas frimärkskrage.[2]

Den moderna kragen har tillskrivits den skotske prästen Donald McLeod som ska ha tagit fram den 1865.[3] Från den skotska kyrkan spred sig kragen till den anglikanska, den romersk-katolska och på 1960-talet till Svenska kyrkan.[2] I Sverige har rundkragen förknippats med högkyrklighet.[4]

Andra Språk
català: Alçacoll
čeština: Kolárek
Deutsch: Kollar
español: Alzacuellos
français: Col romain
한국어: 성직칼라
Nederlands: Priesterboord
polski: Koloratka
русский: Колоратка
slovenščina: Kolar (ovratnik)
українська: Колоратка
中文: 罗马衫