Politbyrån i Kinas kommunistiska parti

Kinas kommunistiska partis fana

Politbyrån i Kinas kommunistiska parti (中国共产党中央政治局 pinyin: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Zhōngyāng Zhèngzhìjú), fram till 1927 kallad Centralbyrån (中央局), är en grupp på 19 till 25 personer som har uppsikt över Kinas kommunistiska parti och är formellt dess verkställande organ. Till skillnad från politbyråer i andra kommunistpartier är den politiska makten i politbyrån centraliserad till Politbyråns ständiga utskott. Politbyrån utnämns nominellt av Centralkommittén i Kinas kommunistiska parti, men i praktiken har politbyrån varit självrekryterande.

Politbyråns makt sammanhänger i hög grad med att dess medlemmar samtidig innehar nyckelpositioner i Folkrepubliken Kinas statsapparat och utövar personlig kontroll över de väsentliga posterna. Dessutom har några ledamöter av politbyrån betydliga regionala maktbaser. Hur politbyrån organiserar sitt arbete internt är oklart, men det förefaller som att den fullständiga politbyrån sammanträder varje månad och dess ständiga utskott varje vecka. Dagordningen verkar kontrolleras av partiets generalsekreterare och besluten fattas genom konsensus snarare än genom omröstning.

Under det tidiga 1980-talet hamnade politbyrån något i skuggan av partisekretariatet under Hu Yaobang, men återfick sin ställning efter Hus avgång 1987.

Politbyrån domineras av hankinesiska män och kvinnor och etniska minoriteter är starkt underrepresenterade. I den nuvarande politbyrån (2012) finns endast två kvinnor, Liu Yandong och Sun Chunlan och ingen ledamot tillhör någon etnisk minoritet. Bara en handfull ledamöter från etniska minoriteter har under åren tjänstgjort i politbyrån, bland dem mongolen Ulanhu, som satt mellan 1977 och 1987, Wei Guoqing (zhuang, 1973-87) och Hui Liangyu (huikines, 2002-12).[1]

Innehåll

Andra Språk