Planta

För den schweiziska adelsätten, se von Planta.
Ej färdigväxta krukväxter är plantor.

Planta syftar vanligtvis på en individuell växt som planterats,[1] ofta en perenn. För att räknas som planta bör växten ha skjutit ett skott över jordytan, men vara långtifrån[1] fullvuxen.

Även mossor och större alger kan ibland omnämnas som plantor.[2]

Andra Språk