Pessar

Ett gummipessar med fjädrande kant, med en amerikansk kvartsdollar som jämförelse.
1: urinblåsa, 2: blygdben, 3: urinrör, 4: vagina, 5: livmoder, 6: livmodertapp, 7: livmoderhals, 8: slidpessar, 9: analöppning

Pessar är ett preventivmedel som placeras som en barriär snett inuti slidan eller över livmodertappen[1], beroende på typ. Eftersom det inte är ett läkemedel, utan en medicinteknisk produkt kallas pessar ofta preventivmetod eller barriärmetod. Pessaret återanvänds och innehåller inte några hormoner och är på så sätt ett förhållandevis miljövänligt preventivmedel.[2] Det är även ett lämpligt preventivmedel om man inte kan eller vill använda hormonella preventivmedel. Pessar är en av de få barriärmetoder som regleras av kvinnan.

Andra Språk