Perrintal

Perrintal definieras med den rekursiva funktionen

P(0) = 3, P(1) = 0, P(2) = 2,

och

P(n) = P(n − 2) + P(n − 3) for n > 2.

Talföljden av Perrintal börjar med

3, 0, 2, 3, 2, 5, 5, 7, 10, 12, 17, 22, 29, 39 ... (talföljd A001608 i OEIS)

Perrinprimtal

Ett Perrinprimtal är ett Perrintal som också är ett primtal. De första Perrinprimtalen är:

2, 3, 5, 7, 17, 29, 277, 367, 853, 14197, 43721, 1442968193, 792606555396977, 187278659180417234321, 66241160488780141071579864797, ... (talföljd A074788 i OEIS)
Andra Språk
Deutsch: Perrin-Folge
English: Perrin number
français: Nombre de Perrin
한국어: 페랭 수
日本語: ペラン数
中文: 佩蘭數列