Periheliumargument

Schematisk skiss som visar banelementen för en heliocentrisk omloppsbana. Vinkeln för periheliumargumentet är utmärkt med tecknet 'ω. De övriga vinklarna är medelanomalin , longituden för den uppstigande noden och inklinationen .

Periheliumargumentet är ett banelement inom celest mekanik och betecknar vinkeln i en kretsbanas plan mellan himlakroppens uppstigande nod (Uppstigande nod) från centralkroppens tyngdpunkt mot punkten för dess perihelium (masscentrum). Den mäts i rörelseriktningen och betecknas ω).[1]

Vid beräkningar av omloppsbanor runt solen mäts vinkeln mot perihelium (nylatin, av peri- och grekiska hēʹlios ’solen’). Vid mätning mot andra stjärnor sker mätningen på motsvarande sätt mot periastron (av astron, ’stjärna’). Vid mätning mot vår egen planet kallas punkten perigeum (av periʹgeios ’ ’jorden ’).[2][3] På ett motsvarande sätt kallas vinkeln ω vid dessa banberäkningar periastronargument respektive perigeumargument.

Det överordnade begreppet, oavsett mot vilket objekt banan beräknas heter periapsisargument.

Andra Språk