Omsättningstillgång

Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas i verksamheten, antingen genom försäljning eller förbrukning.[1] Motsatsen är anläggningstillgångar.

Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. I balansräkningen indelas omsättningstillgångar i bland annat lagertillgångar, kortfristiga placeringar, kortfristiga fordringar, samt likvida medel. Lagret är en mindre likvid tillgång än de tre sistnämnda; det kan bestå av råvaror, produkter i arbete och färdiga varor, eller av handelsvaror i ett handelsföretag. Likvida medel kan vara kontanter, checkräkning eller tillgångar på giron.

På passivsidan motsvaras omsättningstillgångar av kortfristiga skulder.

  • källor

Källor

Fotnoter

  1. ^ Skärvad & Olsson (2007), s. 154

Litteratur

  • Skärvad, Per-Hugo & Olsson, Jan (2007). Företagsekonomi - en introduktion, 1. uppl. Stockholm: Liber
Andra Språk
العربية: أصل متداول
català: Actiu corrent
English: Current asset
français: Actif circulant
한국어: 유동자산
Bahasa Indonesia: Aset lancar
македонски: Тековна актива
Nederlands: Vlottende activa
日本語: 流動資産
português: Ativo circulante
українська: Оборотні засоби
Tiếng Việt: Tài sản lưu động
中文: 流動資產