Närradio

Community radio WWOZ i New Orleans.

Närradio är lokala föreningsstyrda radioutsändningar som inte sköts av Sveriges Radio. Sändningstillstånd ges av Myndigheten för radio och TV.