Marcus Junianus Justinus

Marcus Junianus Justinus var en romersk historiker som levde på 200-talet. Han författade verket Historiarum Philippicarum libri XLIV. Verket bestod av 44 böcker som numera är försvunna. De behandlade troligtvis Makedoniens historia. Därav namnet.förtydliga] Verken fanns kvar under medeltiden och lästes då flitigt och bedömdes under den tiden vara från 200-talet e.Kr. p.g.a stilen.

Epitome historiarum Trogi Pompeii
Andra Språk