Marcus Junianus Justinus

En sida ur Historia Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs.

Marcus Junianus Justinus var en romersk historiker som levde på 200-talet e.Kr. Han författade verket Historia Philippicae et Totius Mundi Origines et Terrae Situs. Verket bestod av 44 böcker som numera är försvunna. De behandlade troligtvis Makedoniens historia. Verken fanns kvar under medeltiden och lästes då flitigt och bedömdes under den tiden vara från 200-talet e.Kr.

Andra Språk