Mall:Robotskapad/Lista

Robotskapade artiklar bör kontrollgranskas manuellt. Det är okay att eliminera istället för att korrigera uppenbara fel, troliga fel och svårkontrollerade fakta. Det är bättre att ha en kortare artikel med korrekta uppgifter än en längre artikel med felaktiga uppgifter. När de nedan listade sakerna har kontrollerats kan botmallen tas bort

Djur och växter

Lista över saker som ska kontrolleras innan botmallen tas bort

  • Djurgeografisk regionskategori – Kontrollera djurgeografisk regionskategori, se Kategori:Fåglar efter djurgeografiska regioner
  • Språk – Kontrollera översättningen av utbredningen med Clements et al. 2011, se Downloadable beaffilemClements Checklist (gäller fåglar), annars med hjälp av IUCN:s rödlista eller andra språkversioner
  • Bilder – Välj bilder, om det finns många. Ta bort eventuella dubbletter. Välj ut en representativ och "bra" bild till taxoboxen. Kontrollera att den faktiskt avbildar arten (enligt filbeskrivningssidan; ibland avbildas något helt annat med samma namn, ibland är arten inte huvudmotiv).

Om du bara kontrollerar någon eller några av dessa saker så låt mallen vara kvar.

Bra saker att också göra

  • Djurgeografisk regionskategori – Lägg till djurgeografisk regionskategori om det skulle saknas. För en del artikelkategorier finns en uppgift om utbredningen på diskussionssidan, översätt i så fall och lägg in i artikeln.
  • Auktor (art) – Försök hitta rätt namn på auktoren och lägg in den som länk i taxoboxen. Parametern "|taxon_authority = "
  • Auktor (släkte) – Om arten är ensam i sitt släkte (släktnamnet är fetat i taxoboxen) - försök att hitta auktor och årtal för när släktet beskrevs. Se exempelvis eng.wiki. Parametern "|genus_authority ="
  • Taxonomi – Kolla med hjälp av andra språkversioner och olika webbaserade databaser om arten/släktet fortfarande listas i samma släkte, familj etc.
Andra Språk