Magi i Harry Potter

Denna artikel handlar om den fiktiva magin i Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling och reglerna för hur magin fungerar i den värld som böckerna skapar. I böckerna beskrivs magin som en medfödd talang, som kan övervinna naturens vanliga regler. Många magiska varelser och djur förekommer i böckerna och filmerna, men det finns även vanliga icke-magiska djur som till exempel ugglor, som i trollkarlsvärlden bland annat levererar post. Även föremål kan vara fyllda med magiska krafter. Den lilla andelen av människorna som kan utföra magi kallas häxor (kvinnliga) och trollkarlar (manliga), i motsats till de icke-magiska människorna som kallas mugglarna. [1]

Användande av magi

För att kunna använda magi måste häxor och trollkarlar lära sig att kontrollera magin. Hos unga barn är magin känslostyrd och kan komma lite när som helst, utan att barnet kan kontrollera det. Exempel på detta finns i första boken när Harrys hår snabbt växer tillbaka under natten och han får glaset att försvinna i djurparken. [1] Trots att magin ofta är okontrollerbar för yngre häxor och trollkarlar berättar Tom Dolder, som senare blev Lord Voldemort, för Albus Dumbledore att han kunde få saker att röra sig, styra djur och få hemska saker att hända andra barn på barnhemmet han bor på. [2]

För att använda magi behövs oftast en trollstav. Den magin som är okontrollerbar, ofta hos barn, brukar inte behöva trollstav men för att kasta bra trollformler behövs en trollstav. [3] Det finns dock väldigt duktiga häxor och trollkarlar som kan kasta trollformler utan att använda en trollstav. [4] Trollstaven är unik för varje häxa eller trollkarl och magin är bäst när man använder sin egen trollstav. [5]

Trollformler

Trollformler kan användas till många olika saker i häxor och trollkarlars liv, till exempel göra upp eld eller flytta föremål genom luften. Vanligtvis behöver trollformler ett ord kopplat till en handrörelse med trollstaven. I västvärlden är orden ofta på Latin. Trollformler kan även kastas icke-verbala, och då yttras inget ord men trollstaven behövs. Detta får eleverna prova på under sitt sjätte år på Hogwarts. [2] Dumbledore är mycket bra på icke-verbala trollformler, vilket visar sig bland annat i hans duell mot Voldemort i slutet av den femte boken. [6]

Det går att använda trollformler med trollstaven utan att man håller i den. Harry lyckas till exempel att använda Lumus för att få trollstavsspetsen att lysa upp när den ligger i närheten av honom. [6]

Obscurial

Obscurial är en ung häxa eller trollkarl som utvecklat en parasit av mörk magi, en Obscurus. Detta händer när ett barns magiska krafter dämpas på grund av misshandel, fysisk eller psykisk. Barnet försöker då hålla inne sina krafter vilket kan resultera i att en Obscurius parasiterar barnet. Barnet dör ofta innan det hunnit fylla tio år, men det finns undantag. När barnet dör dör också parasiten. [7]

Andra Språk