Lunds universitet

Lunds universitet
Engelska: Lund University
Latin: Universitas Regia Lundensis eller Universitas Gothorum Carolinae. I äldre tid även Regia Academia Carolina, eller Academia Conciliatrix.
Motto Ad utrumque [paratus]
Motto på svenska Beredd till bådadera (som syftar på boken och svärdet)
Grundat 1666 (1668)
Ägandeform Statligt
Budget 8 000 msek [1]
Rector magnificus Torbjörn von Schantz
Lärarkår Lärare, forskare och anställda doktorander: 4 000 (2016) [1]
Admin. personal 2 500 (2016) [1]
Studerande 42 000 (2016) [1]
Säte Lund, Sverige
Campus Lund, Malmö, Helsingborg
Färger Mörkblå och brons
         
Medlemskap Universitas 21, LERU, EUA, SUHF
Webbplats www.lu.se

Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet. Det grundades 1666 som det då femte universitetet under dåvarande svensk överhöghet och är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet. Under medeltiden fanns en tidigare institution för högre utbildning i Lund. Det är ett av de största universiteten i Norden.

Idag har lärosätet 42 000 [2] studenter per år (motsvarande ca 27 000 heltidsekvivalenter) och omkring 7 400 anställda. Universitetet har campus i Lund, Helsingborg och Malmö, samt en trafikflyghögskola i Ljungbyhed. Lunds universitet har cirka 300 utbildningsprogram på grundutbildnings- och avancerad nivå och cirka 2 000 fristående kurser. Omsättningen är cirka 8 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel till utbildning. [2] Lunds universitet samarbetar med 600 partneruniversitet i mer än 70 länder och är medlem i de internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21. [2]

I Lund utvecklas två stora forskningsanläggningar med koppling till universitetet: synkrotronljusanläggningen MAX IV som invigdes i juni 2016 och europeiska ESS som blir världens mest kraftfulla neutronkälla när den öppnar för forskning 2023.

Historia

Förhistoria

En skylt uppsatt på Klostergatan i Lund påminner om var Nordens första högskola låg.

Lund är platsen för Nordens första högskola. Redan 1425, mer än 50 år innan universitet fanns i Uppsala och Köpenhamn, grundades ett " studium generale" i Lund, där man kunde avlägga den lägsta akademiska graden baccalaureus (motsvarande kandidatexamen). Inrättades ursprungligen i Gråbrödraklostret år 1425 men fick ej börja sin verksamhet förrän 1438 efter beslut av munkordens generalkapitel. Detta stängdes dock i och med den danska reformationen 1536. Även Uppsalas 1477 grundade katolska universitet upphörde vid den svenska reformationen på 1500-talet.

Området mellan Kungshuset (universitetets äldsta huvudbyggnad) och Domkyrkan benämns Lundagård och har anor från 900-talet,

Grundandet av Regia Academia Carolina

Omedelbart efter Roskilde-freden med Danmark 1658 besökte Karl X Gustav Lund och träffade bland andra biskop Peder Winstrup. Denne framförde då ett starkt önskemål att kungen måtte skapa ett universitet i denna landsdel. I ett brev från biskopen till kungen, daterat 5 juli 1658, påminner biskopen om kungens löfte att i Lund anlägga en Höjschole, enten Illustre Gymnasium eller Academ:am Carolinam. Han påpekar också att det finns många, både svenska och utländska, "studiosij" som önskar högre studier men inte har råd att resa till Uppsala, Danmark eller Tysklands universitet. Ett annat starkt argument var att utbildning av fler svenska präster skulle påskynda försvenskningen av de i freden erhållna områdena. Kungen tvekade dock, och inte förrän under Karl XI:s förmyndarregering grundades Lunds universitet - den 19 december 1666, med stiftelsebrev, donationsbrev, privilegiebrev och konstitutioner (stadgar), som bland annat gav universitetet egen jurisdiktion med egen domstol, skild från stadens rättssystem. Den formella invigningen av universitetet ägde inte rum förrän den 28 januari 1668 (konungens namnsdag). Det skall dock sägas att planer på att grunda ett andra universitet i Sverige efter Uppsala någonstans i Götaland funnits sedan 1630-talet. Linköping, Skara, Växjö, Kalmar och Jönköping var potentiella universitetsstäder. I och med Roskilde-freden kom Sverige att få nya gränser, och i och med grundandet av universitetet i Lund hade man tillgodosett behovet av ett Götalands-universitet.

Efter kriget 1676-1679 skrev de fyra kvarvarande professorerna vid universitetet ett vältaligt brev till kungen och begärde medel för att kunna återuppta undervisningen. Även från 1711 finns ett liknande brev från universitetet till kungen (då Karl XII) med begäran om medel.

Universitetsflaggan vajar över universitetshusets sfinxer.

Senare historia

Från början fanns fyra fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk. Under 1700-talet ökade utbildningsutbudet och antalet studenter väsentligt. Enligt 1876 års universitetsstatuter uppdelades de filosofiska fakulteterna i Uppsala och Lund på två sektioner, en humanistisk och en matematisk-naturvetenskaplig. Enligt 1956 års statuter omvandlades sektionerna till egna fakulteter. Ur humanistiska fakulteten utbröts 1 juli 1964, i samband med införandet 1964 års universitetsstadga men utan direkt föreskrift i denna, de samhällsvetenskapliga ämnena till en ny fakultet. Höstterminen 1969 integrerades den 1961 bildade Tekniska högskolan i Lund, LTH, med universitetet. Inom LTH fanns då sedan 1965 en teknisk fakultet. Senare har bland annat Socialhögskolan, de konstnärliga högskolorna och Ekonomihögskolan tillkommit.

Växjö universitet, grundat som det fristående lärosätet Växjö högskola år 1977 och som 2010 uppgick i Linnéuniversitetet, startades ursprungligen i september 1967 som en filial till Lunds universitet.

Vid bildandet av Malmö högskola 1998 överfördes en del av universitetets utbildningar i Malmö dit, främst lärarutbildningen (1 juli 1998) och tandvårdsutbildningen (1 januari 1999). Däremot tillhör de konstnärliga (konst, musik, teater) och medicinska utbildningarna i Malmö fortfarande Lunds universitet.

Campus Helsingborg med runt 3 700 studenter årligen och över 15 utbildningsprogram etablerades år 2000 som en del av Lunds universitet.

1852 blev universitetet statsägt. De första kvinnliga studenterna kom på 1880-talet, även om de först 1873 fick rätt att avlägga akademisk examen. 1749 fanns drygt 300 studenter och ännu omkring 1900 var det färre än 1 000.

Andra Språk
العربية: جامعة لوند
azərbaycanca: Lund Universiteti
беларуская (тарашкевіца)‎: Люндзкі ўнівэрсытэт
Gaeilge: Ollscoil Lund
Gàidhlig: Oilthigh Lund
한국어: 룬드 대학교
Bahasa Indonesia: Universitas Lund
íslenska: Lundarháskóli
日本語: ルンド大学
Simple English: Lund University
slovenščina: Univerza v Lundu
татарча/tatarça: Лунд университеты
Tiếng Việt: Đại học Lund
中文: 隆德大学