Livskraftig

Rödlistning

(Byt djur)

Utdöd(EX)
Utdöd i vilt tillstånd(EW)
Nationellt utdöd(RE)
Akut hotad(CR)
Starkt hotad(EN)
Sårbar(VU)
Nära hotad(NT)
Livskraftig(LC)
Kunskapsbrist(DD)
Ej bedömd(NE)

Se även:
IUCN
Rödlistning

Livskraftig (LC) (engelska: least concern) är en term som används vid bedömning av arters bevarandestatus, det vill säga av hur hotade de är. Till kategorin livskraftig förs arter vilka inte står inför större hot inom en nära framtid. Dessa arter tas inte upp i rödlistningen.

Andra Språk
Afrikaans: Veilige spesie
العربية: غير مهدد
български: Незастрашен вид
català: Risc mínim
dansk: Ikke truet
Esperanto: Malplej zorgiga
한국어: 관심대상종
Bahasa Indonesia: Spesies risiko rendah
עברית: ללא חשש
Bahasa Melayu: Kurang membimbangkan
日本語: 低危険種
norsk nynorsk: Livskraftig
Simple English: Least Concern
slovenčina: Najmenej ohrozený
українська: Найменший ризик
Tiếng Việt: Loài ít quan tâm
粵語: 無危物種
中文: 无危物种