La finta giardiniera

Wolfgang Amadeus Mozart

La finta giardiniera (K. 196), är en komisk opera (opera buffa) i tre akter med musik av Wolfgang Amadeus Mozart. Libretto troligen av Raniero da Calzabigi och reviderat av Marco Coltellini.