Kultur i Albanien

Albanien har under långa perioder lytt under olika härskare och samhällssystem och den albanska kulturen har tidvis blivit hårt trängd, men trots detta har albanerna kunnat bevara sin kulturella identitet.

Kulturen i Albanien undertrycktes av den kommunistiska regeringen, som även förföljde albanska författare och intellektuella. Censur tillämpades strikt. Ur detta uppstod ett litterärt och kulturellt vakuum i syfte att skapa en ny nationell identitet baserad på den kommunistiska ideologin. Från 1990-talet har regeringen stött bevarandet av Albaniens folkkultur. Det finns över 4000 kulturinstitutioner i landet. De främsta är nationalbiblioteket, statskören samt opera- och baletteatern som alla är belägna i huvudstaden Tirana.