Kryssvalv

Principen för ett kryssvalv.

Ett kryssvalv eller korsvalv är ett valv format som i sin enklaste form består av två korsade tunnvalv. Kryssbågarna bildar då halva ellipser och valvets skärningslinjer med sköldmurarna bildar halvcirklar.[1]

Med kryssvalv kan även mångkantiga rum täckas över och sköldbågar och kryssbågar kan ha vilken bågform som helst.[1]

Andra Språk
български: Кръстат свод
English: Groin vault
فارسی: طاق تاژ
français: Voûte d'arêtes
한국어: 교차 궁륭
Nederlands: Kruisgewelf
português: Abóbada de aresta