Kondensor

Se kondensator för den elektriska komponenten.
Se kondensorlins för den optiska komponenten.
En principskiss av en termodynamisk kondensor som konstruerats för att kondensera vattenånga på vattenkylda rör. Det finns även ett utlopp till en vakuumpump som skall avlägsna andra gaser, såsom luft, som annars skulle hindra att vattenångan kondenserar effektivt.
Bilden kan göras mer korrekt: kondensorn ska luta lite åt höger, så att kondensvatten kan rinna åt höger- och mittenbaffeln måste ha en smal springa nedtill, så att kondensvattnet kan rinna ut till höger.

En kondensor är en anordning för kondensering, det vill säga där en gas övergår till vätska. En kondensor fungerar som en värmeväxlare. Den ska se till att det finns en så stor yta som möjligt att överföra energi från. När ett ämne övergår från att vara gas till vätska, frigörs i regel stora mängder kemisk energi till den kalla sidan av kondensorn i form av värme. En kondensor används både i system, då man vill ha ut värme och när man vill ha ut kyla. Det handlar bara om vilket håll man vill att energin ska gå ut.

Skiss över de fyra huvudkomponenterna i en rankinecykel med ångpannan till vänster och kondensorn till höger
Andra Språk