Kanalisering

Kanalisering kan syfta på:

  • Kanalisering (genetik) – ett mått på hur väl en population kan utveckla samma fenotyp oberoende av sin miljö eller genotyp
  • Kanalisering (andlig) – en andlig, medial företeelse som innebär en förmedling av information eller känslor via en persons medvetande från yttre krafter såsom andeväsen (se även Automatisk skrift)
  • Kanalisering – omvandla ett naturligt vattendrag så att det blir farbart för båttrafik, se kanal
  • se även

Se även


Andra Språk
English: Canalization
español: Canalización
italiano: Canalizzazione