Juan Manuel de Rosas

General de Rosas.

Juan Manuel de Rosas, född den 30 mars 1793 i Buenos Aires, Argentina, död den 14 mars 1877 i Southampton, Hampshire, var en argentinsk diktator.

Rosas växte upp i otyglad frihet bland gauchos, vilkas karaktärsdrag - slughet, energi och grymhet - han behöll hela livet igenom. Sedan han 1820 med en trupp ("colorados") dragit till guvernören Martín Rodríguez försvar, uppträdde han 1828 som federalisternas målsman gentemot unitariernas ledare, general Juan Lavalle, störtade honom och blev själv den 8 december samma år vald till guvernör i Buenos Aires. Genom våld och förhandlingar hade han lyckats organisera La Plata-staterna till en argentinsk konfederation, då hans mandat gick ut i januari 1832. Folket, som beundrade hans vapenlycka, ville omvälja honom, och 7 mars 1835 bekläddes han med oinskränkt makt över konfederationen. Fullmakten gällde blott för fem år, men förnyades flera gånger trots hans hycklade motstånd. "Omgifven af sin skräckinjagande lifvakt, förde R. – en modern Nero eller Caligula – i 16 år ett grymt och själfrådigt regemente, utan att någonsin sammankalla kongressen", heter det i Nordisk familjebok. "Men tyrannen hade kraft och duglighet: förträffligt sörjde han för La Plata-staternas materiella förkofran, och i det yttre upprätthöll han värdigt en själfständig politik", heter det vidare. Segrande utgick han ur krig med alla grannstater; konflikter med Frankrike och Storbritannien förstod han att lösa. Till sist svek honom dock lyckan. Vid Monte Caseros blev han den 3 februari 1852 i grund slagen av guvernören i Entre Ríos, general Urquiza, som fick understöd från Brasilien och Uruguay. Rosas tog sin tillflykt på ett brittiskt krigsskepp och tillbragte sin återstående levnad i England utom räckhåll för sina landsmän, vilka 1861 dömt honom till döden.

Källor

Andra Språk