Induktiv sensor

Induktiv sensor
En induktiv sensor består av:
1. Fältsensor
2. Oscillator
3. Demodulator
4. Vippa
5. Utgång

En induktiv sensor, även kallad induktiv givare, är en elektronisk lägesgivare som registrerar metalliska föremål utan vidrörelse.[1]