Induktiv sensor

Induktiv sensor
En induktiv sensor består av:
1. Fältsensor
2. Oscillator
3. Demodulator
4. Vippa
5. Utgång

En induktiv sensor, även kallad induktiv givare, är en elektronisk lägesgivare som registrerar metalliska föremål utan vidrörelse. [1]

Teknik

Induktiva sensorer är uppbyggda med hjälp av en elektromagnetisk svängningskrets som består av en kondensator och en spole som producerar ett högfrekvent magnetfält vid den aktiva sensorn. Så snart ett elektriskt ledande föremål närmar sig denna yta absorberas en del av föremålets elektromagnetiska energi. Vilket bidrar till att en försvagning av magnetfältet vilket innebär att amplituden hos oscillatorn minskar. Eftersom det finns ett direkt förhållande mellan amplitud och avståndet hos de ledande föremål kan en signal skickas så snart föremålet har uppnått en definierad arbetsavstånd.. [2]