Human resources

För den kroatiska marinen (akronym HRM), se Kroatiska örlogsflottan.

Human resources (förkortas HR) eller human resource management (HRM) kallas ett företags personalavdelning som tar hand om att det finns basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation. Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen, exempelvis med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård. Skillnaden från hur man tidigare hade jobbat med personaladministration är att HRM jobbar mer genomtänkt och strategiskt med organisationens mänskliga resurser. HRM kopplas tydligt an till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier [1] [2]. HRM ser till de anställda både som grupper och som individer och ser till personalens beteende samt emotionella och sociala aspekter [3]. Trots den tydliga skillnaden mellan personaladministration och HRM är det många organisationers personalavdelningar som bara bytt namn till HRM-avdelning [2]. Dock menar vissa att det inte finns en förenlig bild över vad HRM egentligen är och vad det ska göra [1] vilket kan göra distinktionen mellan personalavdelning och HRM-avdelning något luddig.

Historia

HRM har sitt ursprung i Human Relations, som växte fram som en motrörelse till den tidigare så kallade Taylorismen som bildades av F.W. Taylor. HR fokuserar på de mänskliga faktorerna i ett företag, bland annat behovet av att känna sig erkända och känna grupptillhörighet. Human Relations ( Elton Mayo) slogan innehöll ord som demokratisk arbetsdelning, medbestämmande och motivation. Vidare kom HR att utvecklas till HRM som var en ny typ av personalfunktion som fokuserade på bl.a. rekrytering, personalutveckling, karriärfrågor samt könsroller och motivation. Tidigare hade fokus legat på att få personalen att må bra, nu fanns en tydlig strategi för att personalen skulle prestera så bra som möjligt i företagets syfte. [4]

Andra Språk
български: HR мениджмънт
čeština: Personalistika
Deutsch: Personalwesen
norsk: HRM
Tiếng Việt: Quản trị nhân sự