Higgsmekanismen

Higgsmekanismen är en (av Peter Higgs) föreslagen teori för att förklara varför elementarpartiklar har massa. Higgsmekanismen förklaras genom ett universellt fält som växelverkar med all materia. Den kraftbärande partikeln, bosonen, kallas här higgsboson. Från CERN rapporterades den 4 juli 2012 att belägg för partikelns existens nu hade konstaterats med tillräcklig grad av sannolikhet.[1]

Nobelprisvinnare Peter Higgs i Stockholm, december 2013
Andra Språk