HEMT

HEMT (High Electron Mobility Transistor) är en transistor med hög elektronmobilitet baserad på en heteroövergång i en transistor. Används i första hand i mikrovågskretsar.

  • se även

Se även

  • MODFET
  • HFET
Andra Språk