Hårdkodning

Hårdkodning är en programmeringsterm som innebär att ett eller flera värden i ett datorprogram inte kan ändras, till skillnad mot värden som kan omdefinieras i konfigurationsfiler eller databaser, i samband med att programmet startas eller som programmet hämtar från operativsystemet eller på annat sätt kan anpassa under körningen. Hårdkodning innebär att man inte använder variabler vilkas värden dynamiskt kan ändras utan istället skriver det önskade värdet som sådant (en så kallad litteral konstant) i programmets källkod.

Ifråga om till exempel inbyggda system kan man med hårdkodning mena att någonting är kodat rent fysiskt, såsom genom hur komponenter kopplats.

Andra Språk
Deutsch: Hartkodiert
English: Hard coding
español: Hard code
italiano: Codifica fissa
עברית: Hard coding
中文: 寫死