Gregorio Allegri

Gregorio Allegri
Del av noterna till Miserere.

Gregorio Allegri, född 1582 i Rom, död 17 februari 1652 i Rom, var en italiensk präst och kompositör verksam i Rom. Han var den siste kompositören i den romerska skolan.

Han är mest känd för sitt 9-stämmiga dubbelköriga Miserere, som länge framfördes i Stilla veckan i Sixtinska kapellet.

Biografi

Gregorio Allegri studerade musik för Giovanni Maria Nanini, en nära vän till Giovanni Pierluigi da Palestrina. Han kände kall till Kyrkan, och fick beneficium i katedralen i Fermo. Här komponerade Allegri ett flertal motetter och annan sakral musik, vilka, sedan de uppmärksammats av påve Urban VIII, gav honom anställning i Sixtinska kapellets kör i Rom. Där kvarblev han från december 1629 till sin död. Till sin karaktär beskrevs han som synnerligen ren och välvillig.

Bland Allegri musikaliska kompositioner finns två band konserter för fem röster, publicerade 1618 och 1619; två band motetter för sex röster, publicerade 1621, en utgåva av en fyrstämmig sinfonia, fem mässor, två sättningar av lamentationer, liksom många motetter som aldrig utgavs under hans livstid. Han var en av de första att komponera för stråkar, och Athanasius Kircher har tagit med en del av denna kategori verk av Allegri i sin Musurgia. Större delen av Allegris utgivna musik tillhör den framväxande consertatostilen som kännetecknade den tidiga barocken, vilket särskilt gäller hans instrumentalmusik. Hans verk för Sixtinska kapellet är dock i Palestrinastil, och i vissa fall fråntar han denna redan enkla stil ännu mer av dess ornamentering.

Andra Språk