Fonografcylinder

En fonografcylinder från Edison Records.

En fonografcylinder eller fonografrulle är ett tidigt medium för inspelning och avspelning av ljud. Apparaten man använder för avspelning kallas fonograf. Systemet användes kommersiellt från slutet av 1880-talet fram till 1929, då de sista fonografrullarna tillverkades.