Finlands nationalopera och -balett

Finlands nationalopera sedd från Tölöviksidan
Finlands nationalopera sedd från Mannerheimvägen
Entrén till Finlands nationalopera

Finlands nationalopera och -balett vid Tölöviken i Helsingfors är Finlands ledande operahus.

På Finlands nationalopera sätts upp förutom operor också balettföreställningar och anordnas konserter. Det finns utställningsutrymmen i foajén. Varje år strävar operan att uruppföra minst en finländsk opera. Nationaloperan har en orkester med omkring 112 musiker och en kör med omkring 50 medlemmar. Baletten cirka 90 dansare.

Historik

Regelbundna operaföreställningar inleddes i Finland år 1873, när Finska teaterns sångavdelning grundades under namnet Finska operan. Innan dess hade utländska operasällskap och amatörer turnerat i Finland. Den första operan som visades i Finland var antagligen Barberaren i Sevilla, år 1849. Finska operan i sin första form fungerade till år 1879, då finansiella problem tvingade den att upphöra.

Regelbunden operaverksamhet i Finland återupptogs 1910, då Inhemska operan grundades. Namnet byttes åter igen till Finska operan 1914 och Finlands nationalopera 1956. Det nuvarande operahuset vid Tölöviken blev klart 1993. Byggnaden har ritats av Eero Hyvämäki, Jukka Karhunen och Risto Parkkinen. Den har en stor scen med plats för 1350 åskådare och en mindre scen med 300-500 platser. Innan den nya byggnaden färdigställdes, arbetade operan i ett gammalt teaterhus vid Bulevarden, där Alexandersteatern finns i dag.