Ekoterrorism

Theodore Kaczynski, har ansetts vara en ekoterrorist. [1]

Ekoterrorism är en form av terrorism som är relaterat till naturen, djurs välbefinnande eller till det ekologiska systemet.

Begreppsdefinition

Det råder inte fullständig konsensus om vad som skall avses med begreppet terrorism, och av det följer att det inte heller kan anses föreligga fullständig konsensus om vad som skall avses med begreppet ekoterrorism, emedan detta begrepp hänsyftar på begreppet terrorism. [2]

Begreppet terrorism

Inom EU används en definition som tillkommit med de nya direktiven om lagar mot terroristbrott. Den svenska lagen om straff för terroristbrott använder samma definition; man kan dömas för terroristbrott om man begår någon av vissa gärningar, gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:

  • injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp,
  • otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  • allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. [3]

Förhållandet mellan ekoterrorism och ekosabotage

En våldshandling vars motiv är relaterat till naturen, djurs välbefinnande eller till det ekologiska systemet, men där gärningsmännen inte eftersträvar en vidare påverkan av samhället bör, enligt den ovan givna definitionen, inte anses som ett fall av Ekoterrorism. Sådana gärningar bör i stället kallas för Ekosabotage. [4]

Andra Språk
azərbaycanca: Ekoloji terror
беларуская: Экатэрарызм
Cebuano: Ekoterorismo
čeština: Ekoterorismus
English: Eco-terrorism
español: Ecoterrorismo
français: Écoterrorisme
italiano: Ecoterrorismo
lietuvių: Ekoterorizmas
polski: Ekoterroryzm
português: Ecoterrorismo
slovenčina: Ekoterorizmus
српски / srpski: Екотероризам
Tagalog: Ekoterorismo
українська: Екотероризм