Delta Force

1st Special Forces Operational Detachment-Delta, populärt kallat Delta Force, är en amerikansk insatsstyrka som ingår i de amerikanska specialförbanden. 1st Special Forces Operational Detachment-Delta är tillsammans med amerikanska flottans Naval Special Warfare Development Group USA:s främsta (Tier One) specialförband. Delta är fokuserat på kontraterrorism men behärskar även underrättelseinhämtning och strid inom ramen för lågintensiv krigföring samt Military Operations Other Than War (MOOTW) vilket inkluderar olika former av paramilitär och polisiär verksamhet.[1]

Andra Språk