Certifikatutfärdare

En Certifikatutfärdare (eng: Certificate authority, CA) är inom kryptografin någon som utfärdar digitala certifikat. Ett digitalt certifikat intygar att det som namnges i certifikatet är ägare av en viss publik nyckel. Detta gör att andra parter kan lita på signaturer eller påståenden som görs av den privata nyckel som hör ihop med den publika nyckel som certifikatet verifierar. Detta är en av grundstenarna till många Public key infrastructure-system.

Kommersiella certifikatutfärdare tar betalt för certifikat som automatiskt är betrodda av de flesta moderna webbläsarna.

Utöver de kommersiella utfärdarna finns det organisationer som utfärdar publika certifikat utan kostnad och större institutioner och myndigheter som har sina egna certifikatutfärdare, exempelvis CAcert.

Andra Språk