Bomvana

Bomvana är ett bantufolk som bor i Sydafrika och som talar Xhosa som modersmål.

Bomvanas tradition är (som alla xhosafolks) att gifta sig exogamt, det vill säga med någon från en annan stam. Männen gifter sig med en flicka från en annan stam men stannar kvar, medan flickorna flyttar bort när de gifter sig. Detta innebär att i princip alla män i samma stam är släktingar.

Andra Språk
English: Bomvana