Bevakningsföretag

Vinteruniform för ett privat säkerhetsbolag i Ryssland

Bevakningsföretag är företag som mot avgift tillhandahåller bevakningstjänster för privata och offentliga kunder. Då verksamheten tangerar det statliga våldsmonopolet är dessa företag i de flesta länder föremål för omfattande lagregleringar, ofta med krav på statligt godkännande av företag och/eller personal.

Till bevakningstjänsterna kan räknas tillträdesskydd, parkeringsövervakning och brand- och stöldskydd. Dit hör även patrulleringsverksamhet, larmtjänst, personskydds- och skyddshundtjänster.