Backus-Naur-form

Backus-Naur-form, förkortat BNF, har sitt namn efter upphovsmännen John Backus och Peter Naur. I och med BNF-notationen introducerades för första gången en formell notation (se Formell grammatik) för att beskriva syntaxen för ett givet språk. Ett språk som går att beskriva med en formell notation definieras som ett formellt språk.

Andra Språk