Auktorsnamn

Porträtt av Coenraad Jacob Temminck, som står som auktor för 348 olika arter av fåglar.

Auktorsnamn är inom den biologiska systematiken namnet på den person eller den grupp som först använde sig av ett visst vetenskapligt namn för ett visst taxon, exempelvis en art. Detta skall dessutom vara gjort utifrån särskilda kriterier och ha publicerats i skrift.

Auktor går tillbaka till latinets auctor som bland annat betyder ”upphovsman” och ”författare”.[1] I svenska används auktor med de betydelserna. [2]

Auktorsnamnet förekommer som en förkortning eller ett efternamn, efter det vetenskapliga namnet på ett taxon i en binärnomenklatur (se även taxonomi).