Auktorsnamn

Porträtt av Coenraad Jacob Temminck, som står som auktor för 348 olika arter av fåglar.

Auktorsnamn är inom den biologiska systematiken namnet på den person eller den grupp som först använde sig av det vetenskapliga namnet för att klassificera och beskriva ett taxon, exempelvis en art, ett släkte eller en familj. Detta skall dessutom vara gjort utifrån särskilda kriterier och ha publicerats i skrift.

Auktor går tillbaka till latinets auctor för ”tillskyndare”, ”målsman”, ”upphovsman”, ”författare” eller ”anstiftare”. [1]

Auktorsnamnet förekommer som en förkortning eller ett efternamn, efter det vetenskapliga namnet på ett taxon i en binärnomenklatur (se även taxonomi).

Skrivsätt

I zoologiska sammanhang brukar auktorn listas med sitt efternamn – ibland tillkommer även initialer – medan man inom botaniken istället använder mer eller mindre vedertagna förkortningar.

När både efternamn och initial är identiska, ser man ibland bis ("den andre") fogad till den yngre av auktorernas beteckning. Inom den botaniska nomenklaturen används också ibland beteckningen ƒ. (från latinets filius, "son"), vilken används då far och son båda var verksamma taxonomer. Exempelvis används L. inom botaniken för att beteckna Carl von Linné, och L.ƒ. för att beteckna Carl von Linné d. y., alltså hans son med samma namn.

Inom taxonomin använs även f. som förkortning för variationen form i det vetenskapliga namnet.

Auktorförkortningen skrivs alltid utan blanksteg mellan delarna. Initialer efterföljs med få undantag av punkttecken som avskiljare och avslutning. Exempel: E.B.Almq. för Ernst Bernhard Almquist. Exempel på undantag: Ekmanel för Erik Leonard Ekman.