Auktorsnamn

Porträtt av Coenraad Jacob Temminck, som står som auktor för 348 olika arter av fåglar.

Auktorsnamn är inom den biologiska systematiken namnet på den person eller den grupp som först använde sig av det vetenskapliga namnet för att klassificera och beskriva ett taxon, exempelvis en art, ett släkte eller en familj. Detta skall dessutom vara gjort utifrån särskilda kriterier och ha publicerats i skrift.

Auktor går tillbaka till latinets auctor för ”tillskyndare”, ”målsman”, ”upphovsman”, ”författare” eller ”anstiftare”.[1]

Auktorsnamnet förekommer som en förkortning eller ett efternamn, efter det vetenskapliga namnet på ett taxon i en binärnomenklatur (se även taxonomi).