Antiretrovirala läkemedel

Antiretrovirala läkemedel är läkemedel mot infektioner av retrovirus, som exempelvis HIV. Då HIV bekämpas med antiretrovirala läkemedel blir även effekten att immunförsvaret stärks.

Nukleosidanaloga omvänt transkriptas-hämmare

  • Zidovudin (AZT)
  • Abakavir (ABC)
  • Lamivudin (3TC)
  • Didanosin (ddl)
  • Zalcitabin (ddC)
  • Stavudin (d4T)
  • Emtricitabin
Andra Språk