AOL Instant Messenger

AOL Instant Messenger (AIM) är ett direktmeddelandeprogram som lanserades av AOL 1997.

Själva meddelandeprotokollet som används heter OSCAR och är identiskt med det ICQ använder.

Aktuella versioner

Andra Språk