AOL Instant Messenger

AOL Instant Messenger (AIM) var ett direktmeddelandeprogram som lanserades av AOL 1997 och upprörde 2017-12-15[1]

Själva meddelandeprotokollet som användes heter OSCAR och är identiskt med det ICQ använder.

Andra Språk