Överklass (biologi)

Inom systema naturae kan en stam eller understam bestå av en eller flera överklasser.[1]Överklasserna i sin tur indelas i klasser.

Ett exempel på en överklass är Tetrapoda (fyrfotadjur). Den ingår i understammen Vertebrata (ryggradsdjur), och är i sin tur indelad i klasserna Däggdjur, Fåglar, Kräldjur och Groddjur.

Andra Språk