Östkushitiska språk

De östkushitiska språken utgörs av mer än trettio språk i den kushitiska språkfamiljen som ingår i de afroasiatiska språken. Östkushitiska språk talas huvudsakligen i Etiopien men även i Somalia och Kenya.

Det största östkushitiska språket är oromo med runt 21 miljoner talare. Andra stora språk i gruppen är somaliska (i Somalia, Etiopien och Djibouti) med cirka 15 miljoner talare, sidamo ( Etiopien) med runt 2 miljoner talare och afar ( Eritrea, Etiopien och Djibouti) med cirka 1,5 miljoner talare.

Östkushitiska språk indelas i höglandets östkushitiska och låglandets östkushitiska. Västlig omo-tana är en separat gren, vilket även de två grenarna som består av det utdöda språket yaaku och det hotade språket boon.

Lista över östkushitiska språk

 • Höglandets östkushitiska
  • alaba (även alaaba)
  • burji
  • gedeo
  • hadiyya (även hadiya)
  • kambaata
  • libido
  • sidamo
 • Låglandets östkushitiska
  • rendille-boni ( rendille och boni)
  • somaliska
  • saho-afar språk
  • konso-gidole
   • konso (även komso)
   • dirasha (även gidole, kidole, diraytata)
  • oromo
  • dullay
   • bussa (hotat)
   • gawwada
   • tsamai
 • västlig omo-tana
  • arbore
  • baiso
  • daasanach
  • elmolo (utdött; alla talare har gått över till elmolo-samburu)
 • yaaku (utdöende. De flesta talare har gått över till mukogodo-maasai, och endast ett fåtal som talar språket flytande kvar [1])
 • boon (hotat, möjligen utdött)