Subliminalna draž

Subliminalne draži, poznate i kao subliminalno oglašavanje[1] i 25-ti kadar (od енгл. Subliminal messaging, obaveštavanje, slanje poruka ispod praga svesti) predstavlja metod propagande u kojem je poslata poruka po intenzitetu ispod praga svesti, pa se registruje na podsvesnom nivou (subliminalna percepcija). Zbog toga se takve poruke retko percipiraju na svesnom nivou, čak i kad su vrlo očigledne. Subliminalno oglašavanje može biti u vidu slika, zvuka, teksta itd.

Način funkcionisanja

Subliminalne poruke su po svom intenzitetu nešto ispod praga svesti, tako da primalac poruku "percipira" pomoću podsvesnih mehanizama i nije svestan da je poruka uopšte emitovana. Podsvest obrađuje i procesuira poruku, te aktivira ponašanje kojim se odgovara na poruku. Na primer, ukoliko se za vreme projekcije filma, na bioskopskom platnu nekoliko puta emituju poruke "Pijte koka-kolu" (koje, zbog niskog intenziteta i kratkoće gledalac ne registruje na svesnom nivou), nakon određenog vremena, podsvest će aktivirati ponašanje koje uključuje povećanu tražnju za koka-kolom.

Ideja metoda 25-ti kadar je da je ljudsko oko u stanju da razlikuje ne više od 24 frejmova u sekundi (mada to zavisi od granice oštrine ivice i brzinu kretanja objekata na ekranu). Dakle, strani okvir prikazan na manje od 1/24 sekunde, po ovoj teoriji zaobilazeći svest deluje direktno na podsvest. Dalje, podsvest uzima sve informacije koje dolaze u mozak pa i ove koje nijsu svesne, potom se one obrađuju i povezuju sa svešću. [2]

други језици