Subliminalna draž

Subliminalne draži, poznate i kao subliminalno oglašavanje[1] i 25-ti kadar (od енгл. Subliminal messaging, obaveštavanje, slanje poruka ispod praga svesti) predstavlja metod propagande u kojem je poslata poruka po intenzitetu ispod praga svesti, pa se registruje na podsvesnom nivou (subliminalna percepcija). Zbog toga se takve poruke retko percipiraju na svesnom nivou, čak i kad su vrlo očigledne. Subliminalno oglašavanje može biti u vidu slika, zvuka, teksta itd.

други језици