Silva (pesnička forma)

Silva je španski oblik pesme komponovane od sedmeraca i jedanaesteraca, koji se ređaju bez utvrđenog rasporeda.Pesnik po svojoj volji određuje podelu na strofe, većinu stihova rimuje (koristi konsonantsku rimu), a poneki stihovi ostaju bez rime. Postoje silve koje su sastavljene izključivo od jedanaesteraca i osmeraca ,iako se inače ova kompozicija pojavljuje kao niz stihova a ponekad je podeljena u strofe koje podsećaju na oblik italijanske estance. Silva se može koristiti u pesničkim sastavima bilo koje sadržine.

Poreklo

Ova metrička forma nastaje početkom 17. veka u delima Franciska de Riohe (Francisco de Rioja) i u delu Las Soledades Luisa de Gongore (Luis de Góngora) i od tada se ustalila u španskoj književnosti. U ovoj formi pisali su još: Lope de Vega (Gatomaquia), Fransisco de Quevedo (Francisko de Quevedo) (El sueño) i Kalderon de la Barka (Calderón de la Barca) (La vida es sueño).

други језици